banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

De school: een basis van veiligheid

Wij willen een veilige basis voor alle betrokkenen zijn. Daartoe verwachten we van medewerkers, leerlingen en ouders dat hun gedrag de veiligheid bevordert en het gedrag anderen niet in gevaar brengt. Heel praktisch betekent dit, dat we een ontruimingsplan hebben. Dit hangt in elke ruimte. Daarnaast wordt tweejaarlijks een ontruimingsoefening gehouden. Dat helpt ons om bekendheid te krijgen met een ontruiming in het geval zich een calamiteit voordoet. De groepen die op onze dependance bij de Van Heemstraschool zitten, vallen onder het ontruimingsplan van de Van Heemstraschool. 

Veiligheid is een basisvoorwaarde om te komen tot ontwikkeling. Leerlingen kunnen zich optimaal ontwikkelen als ze zich veilig voelen. Medewerkers kunnen zich optimaal door ontwikkelen en goede lessen geven in een cultuur van veilige onzekerheid. Daarmee bedoelen we dat we dat iedereen zich bij ons veilig genoeg voelt om te mogen en kunnen falen. 

Ouders kunnen actief betrokken zijn en zich (mede)verantwoordelijk voelen als ze zich welkom en veilig voelen. Het is aan ons als team om een voorwaardelijke omgeving hiertoe te creëren. Een omgeving waarin kinderen zich goed voelen, een veilige onzekerheid hebben, sociaal en fysiek veilig zijn. Deze omgeving creëren we via ons contact (bekend maakt bemind), onze relaties, onze inrichting en ons aanbod. Wij werken daarom volgens de principes van de Kanjertraining. In de borging monitoren we jaarlijks de sociale veiligheid van kinderen, middels de Kanvas-vragenlijsten. Deze delen wij ook met de onderwijsinspectie.