banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Een veilige school

De school is de plaats waar de kinderen dagelijks leven, spelen en werken. We vinden het daarom belangrijk dat de schoolomgeving veilig en plezierig is. We willen dat kinderen zich er thuis voelen, dat het een plek is waar goed geleerd kan en mag worden en waar respect is voor elkaar.
Wij willen kinderen leren evenwichtig en in goede harmonie met elkaar om te gaan. Verantwoordelijkheid en respect in de omgang zijn belangrijk. De leerkrachten ondersteunen dit proces, begeleiden het en corrigeren waar nodig. Om kinderen dit goed te leren, maken we gebruik van de Kanjertraining.

Doel van de Kanjertraining: een kind leert positief over zichzelf en anderen denken. Hierdoor heeft het minder last van sociale stress en kan het zijn eigen identiteit ontwikkelen. De Kanjertraining is een effectief antwoord op hoe te komen tot gewenst sociaal gedrag. De essentie van de Kanjertraining is dat leerlingen elkaar leren aan te spreken op concreet gewenst gedragsniveau met behulp van tips die ze elkaar leren te geven. De Kanjerafspraken zijn het fundament voor de Kanjertraining.

Omdat wij de kinderen goed willen blijven begeleiden in het proces van de onderlinge omgang met elkaar, hebben wij als leerkrachten momenten van nascholing. Daarnaast informeren we ouders over de werkwijze van onze school met de Kanjertraining en geven we tips hoe u daar thuis mee om kunt gaan.