previous arrow
next arrow
Slider

Tussen Schoolse Opvang (TSO)

Samen met de leerkrachten van GBS De Zaaier verzorgt CKO De Herberg de tussenschoolse opvang.
Alle kinderen blijven op de maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school eten. In de groepen 3 t/m 8 eten de leerkrachten met de kinderen, in de kleutergroepen werken we met een groepje vaste hulpouders. De hulpouders hebben een VOG aangeleverd en worden begeleid door de tso-coördinator.

In overleg met de ouders van de school hebben we bij de keuze voor een continurooster een TSO-bijdrage kunnen vaststellen die aan alle ouders op De Zaaier gevraagd wordt. Deze bijdrage van

ouders in groep 1 t/m 8 maakt het mogelijk dat de coördinatie van de TSO in handen van De Herberg ligt. Deze inzet heeft als doel dat alle leraren van groep 1 t/m 8 hun pauze kunnen hebben.

Hoewel het voor u met name zichtbaar is in de onderbouw, werkt de inzet van CKO De Herberg zoals gezegd door naar alle groepen.

Voor het organiseren van deze TSO vragen we u om een vrijwillige bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld. Voor schooljaar 2018-2019 is deze op €65 euro per gezin gezet. We vragen €30,- voor de eerste

maanden van januari – december Over de innig van het tweede gedeelte van januari t/m juni van de TSO wordt u nog geïnformeerd.

De TSO coördinator vanuit de CKO De Herberg is Arianne de Vries.

E-mail: ariannedevries@christelijkekinderopvang.nl
Telefoon: 06-26795628 (telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 13:00 uur muv woensdag)

TSO vrijwilligers:
De ouders die meehelpen met de TSO bij de kleuters ontvangen per keer dat ze overblijven een vrijwilligersvergoeding. Tevens mogen zij hun eigen kinderen

die nog niet schoolgaand zijn meenemen. Met je klas ga je bidden, gezamenlijk eten en zingen en/of lezen uit de bijbel.
Versterking van het team is wenselijk. Geef je nu op bij de tso-coordinator.