banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Ouders

 

Goed contact tussen ouders en het team van de Zaaier stellen wij zeer op prijs. Wij willen dan ook een school zijn waar ouders terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. De ouders hebben in het verleden een vereniging opgericht om een gereformeerde school te kunnen starten. Op deze manier wilden ze uit­ing geven aan de belofte bij de doop afgelegd. Ook voor de ouders die tegenwoordig hun kinderen naar onze school laten gaan, gaat dit op. Ouders willen Bijbelgetrouw onderwijs voor hun kinderen omdat ze Gods Woord een centrale plaats willen geven in hun eigen leven en dat van de kinderen. Als school hechten wij grote waarde aan de overeenkomst tussen de opvoeding thuis en op school. Ze liggen in elkaars verlengde. Leerkrachten en ouders hebben verschillende taken, maar beiden willen we een goede opvoeding en goed onderwijs voor het kind. Een goede band tussen de ouders en de school is daarom heel wezenlijk. De school vindt het daarom belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouders.
 
‘Presenteer uw kind’ gesprekken
Aan het begin van het schooljaar worden er op school ‘Presenteer uw kind’ gesprekken gevoerd, waarbij we aan de ouders vragen om hun kind te ‘presenteren’ aan de leerkrachten. Op deze manier krijgen we een goed beeld van wat ieder kind nodig heeft. Dit helpt ons om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.
 
Oudermorgens
In een aantal maanden in het jaar wordt er een oudermorgen gehouden. Iedere ouder is dan welkom om in de klas van het kind te komen kijken. De oudermorgens duren van 8.30 uur tot 10.15 uur. Het is de bedoeling dat u één keer bij uw kind in de groep komt kijken. Vooraf wordt u via ’t Zaaigoed geïnformeerd over de oudermorgen. Er hangen dan intekenlijstjes bij de klassen, waar u uw naam op in kunt vullen.
 
Kijk/spreekavond
Er worden drie keer per jaar kijk/spreekavonden georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. De eerste spreekavond heeft een verplichtend karakter. De spreekavonden daarna zijn facultatief. Voor ouders met kinderen in groep 8 wordt er een aparte kijk/spreekavond ge­houden i.v.m. de Cito eindtoets en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan de spreekavonden wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om u in te tekenen voor één van deze avonden. Ook een leerkracht kan u vragen de spreekavond te bezoeken omdat hij of zij iets met u wil bespreken over uw kind.
 
Ouderavond
Ieder jaar wordt er minimaal één ouderavond georganiseerd. Deze avond wordt samen met de schoolraad georganiseerd.
 
Weekbrief
Elke week mailt de leerkracht u de bijzon­derheden van de week die is gepasseerd. De zaken die belangrijk zijn voor de week daarop volgend, worden dan ook aangegeven.
 
Schoolinfo: ‘t Zaaigoed
Als school willen we ongeveer één keer in de maand een Zaaigoed uitbrengen voor de ouders. U krijgt dan van het management en andere geledingen binnen de school de infor­matie over lopende zaken.
 
Schoolkrant: ’t Zaaigoed+
Ook willen we één keer per jaar een school­krant, ’t Zaaigoed+, uitbrengen. Deze krant vullen we met onze nieuwste informatie en kinderwerkjes en delen we rond in alle kerke­lijke postvakjes van de Vrijgemaakte kerken, Christelijk Gereformeerde kerk en Nederlands Gereformeerde kerk, alsmede alle leden en andere belangstellenden.