banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Ouderraad en Medezeggenschapsraad

De schoolraad bestaat uit zeven leden, namelijk 2 leerkrachten en 5 ouders (waarvan twee leerkrachten en twee ouders zitting nemen in de MR). Samen vertegenwoordigen ze de belangen van de ouders, de leerkrachten en de leerlingen. De functie van de schoolraad is om klankbord voor de school te zijn, waarbij de nadruk ligt op het stimuleren van de ouderbetrokkenheid. De schoolraad heeft nauw contact met de schoolleiding. Besproken wordt wat de stand van zaken op school is, worden adviezen gegeven en wordt zonodig gebruik gemaakt van het instemmingsrecht. De schoolraad kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken.

Mailadres schoolraad: sr.dezaaier@florion.nl