banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Ouderbijdrage 

De ouderbijdrage is bedoeld voor de dekking van typische schoolactiviteiten die niet door de normale exploitatie gedekt kunnen worden. Zoals onder andere het schoolreisje, feestdagen, het organiseren van een ouderavond, schoolactiviteiten als excursies of schoolzwemmen, Tussenschoolse opvang, etc. De ouderbijdrage wordt door de school in overleg met de schoolraad vastgesteld en is een vrijwillige bijdrage. Toch willen u met nadruk vragen om deze bijdrage te voldoen voor de financiële dekking van bovengenoemde schoolactiviteiten.

De hoogte van de ouderbijdrage is voor het nieuwe jaar als volgt vastgesteld: