banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Ouderbetrokkenheid

Goed contact met u als ouder(s) vinden wij van groot belang! Want juist de leerkracht en de ouders zijn diegenen die een prominente plaats innemen in de opvoeding van de kinderen, van uw kind. We kunnen ons goed voorstellen dat u daarbij als ouder graag betrokken bent!
Wij willen dan ook een school zijn waar ouders terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen. Maar ook een school waarbij u als ouder de kans krijgt om actief mee te denken. De oudercontacten zijn dus op school- en op groepsniveau.

Ouders, schoolontwikkeling en betrokkenheid

We willen dichtbij de ouders staan en hen actief betrekken bij dat wat speelt op de school. Dat geven we op verschillende manieren vorm, waarvan u hieronder enkele voorbeelden ziet.

Klankbordgroep

Middels een klankbordgroep hebben de ouders de mogelijkheid te participeren in een ouder adviesgroep met betrekking tot een bepaald groot thema. Op dit moment zijn er bijvoorbeeld de volgende klankbordgroepen: plein, Tussenschoolse Opvang en Externe huisvesting.
Natuurlijk vindt niet alleen u als ouder iets van de school. Van bijvoorbeeld het plein of externe huisvesting. De kinderen hebben hier dagelijks mee te maken en vinden natuurlijk ook iets! Daarom worden op verschillende thema’s ook kinderen betrokken middels een klankbordgroep.
Op deze wijze bieden de kinderen en u als ouder ons een enorme kans om onderwijs vorm te geven dat leidt tot een waardevolle schoolperiode op De Zaaier.

Koffieochtenden

Ongeveer 3 tot 4 keer per jaar is er een inloop koffieochtend. Wij heten u dan van harte welkom en gaan zonder agenda met elkaar in gesprek. Juist hier aan de koffietafel ontstaan de mooiste gesprekken en ideeën.

Nieuwsbrieven, Het Zaaigoed

Eens in de twee weken komt er een nieuwsbrief uit. Hierin vindt u de belangrijkste informatie voor de komende weken

Ouderavond

Ieder jaar wordt er minimaal één ouderavond georganiseerd. Deze avond wordt samen met de schoolraad georganiseerd.

Ouders en de groep

‘Presenteer uw kind’ gesprekken

Aan het begin van het schooljaar worden er op school ‘Presenteer uw kind’ gesprekken gevoerd, waarbij we aan de ouders vragen om hun kind te ‘presenteren’ aan de leerkrachten. Op deze manier krijgen we een goed beeld van wat ieder kind nodig heeft. Dit helpt ons om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Kijk/spreekavond

Er worden drie keer per jaar kijk/spreekavonden georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. Voor ouders met kinderen in groep 8 wordt er een aparte kijk/spreekavond gehouden i.v.m. de Cito eindtoets en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Het kan ook zijn dat een leerkracht u uitnodigt voor een overleg, omdat hij of zij iets met u wil bespreken over uw kind.

Oudermorgens

In een aantal maanden in het jaar wordt er een oudermorgen gehouden. Iedere ouder is dan welkom om in de klas van het kind te komen kijken. De oudermorgens duren van 8.30 uur tot 10.15 uur. Het is de bedoeling dat u één keer bij uw kind in de groep komt kijken. Vooraf wordt u via ’t Zaaigoed geïnformeerd over de oudermorgen. Er hangen dan intekenlijsten bij de klassen, waar u uw naam op in kunt vullen.