banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Ouderbetrokkenheid

Goed contact met u als ouder(s) vinden wij van groot belang! Want juist de leerkracht en de ouders zijn diegenen die een prominente plaats innemen in de opvoeding van de kinderen, van uw kind. Wij hebben dit dan ook als volgt verwoord in onze visie. 

Leraren en ouders van De Zaaier zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen. Daarom zijn ouders betrokken bij het onderwijs, de school en elkaar. Liefde, groeien & bloeien, eigenheid en welbevinden van het kind zijn daarin belangrijke begrippen voor ons. 

Wij willen dan ook een school zijn waar ouders terecht kunnen met hun vragen, opmerkingen. Maar ook een school waarbij u als ouder de kans krijgt om actief mee te denken. De oudercontacten zijn dus op school- en op groepsniveau. Hieronder vindt u enkele voorbeelden waarop wij dit concreet vorm geven. In onze informatiegids leest u hierover meer.