banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

De Zaaier

Ieder mens is een uniek schepsel van God met gaven en talenten. God vraagt ons om met die gaven en talenten aan de slag te gaan. Ze zichtbaar te maken! Hierin willen wij kinderen helpen. Willen we hen helpen om elke stap te waarderen en handvatten te geven voor de volgende stap. Daarbij waarderen we niet alleen het resultaat, maar ook de inspanning en voortgang. Dit willen we nadrukkelijk doen vanuit een cultuur van veilige onzekerheid. Daarmee bedoelen we dat de leerling zich veilig genoeg voelt om elke stap te vieren en ook te mogen en kunnen falen. 

Leraren handelen daarom vanuit inzicht in hoe het kind in betreffende leeftijdsperiode ontwikkelt en leert. Het gaat dan om veel meer dan ‘goede uitleg’ bieden. Vanuit een warm klimaat weten leraren een groeicultuur te bevorderen waarin het proces van leren voortdurend belangrijk wordt gemaakt. Goede uitleg blijft belangrijk, maar deze uitleg activeert kinderen en helpt hen om ‘leerinhouden’ te verinnerlijken. Van daaruit hebben we een aantal bewuste keuzes gemaakt: