previous arrow
next arrow
Slider

CKO de Herberg

Christelijke Kinderopvang Organisatie (CKO) de Herberg biedt christelijke, kleinschalige kinderopvang en buitenschoolse opvang, waar kinderen in een fijne huiselijke omgeving worden opgevangen. Wij bieden een veilige, herkenbare plek waar kinderen zich geliefd en gekend weten.
Kenmerkend voor De Herberg is een kindgerichte en persoonlijke benadering. We geloven dat elk kind uniek is en dat er aandacht moet zijn voor de eigenheid van elk kind.
Hoe wij de opvang vorm geven wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en kinderopvang. CKO De Herberg wil alle kinderen, onafhankelijk welke geloofs- of culturele achtergrond, opvang bieden waarin Gods liefde en leefregels centraal staan.

Op GBS De Zaaier mogen wij de kinderen opvang voor schooltijd (VSO) en buiten schooltijd (BSO) opvangen op de maandag, dinsdag en donderdag. Bij voldoende aanmeldingen kunnen wij ook de woensdag en de vrijdag open gaan voor opvang.

Meer informatie / contact:

Website: www.christelijkekinderopvang.nl
E-mail: info@christelijkekinderopvang.nl