previous arrow
next arrow
Slider

Communicatie 

Kijk/spreekavond
Er worden drie keer per jaar kijk/spreekavonden georganiseerd voor de groepen 1 t/m 8. De eerste spreekavond heeft een verplichtend karakter.De spreekavonden daarna zijn facultatief. Voor ouders met kinderen in groep 8 wordt er een aparte kijk/spreekavond gehouden i.v.m. de Cito eindtoets en de verwijzing naar het voortgezet onderwijs. Voorafgaand aan de spreekavonden wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om u in te tekenen voor één van deze avonden. Ook een leerkracht kan u vragen de spreekavond te bezoeken omdat hij of zij iets met u wil bespreken over uw kind.
 
Ouderavond
Ieder jaar wordt er minimaal één ouderavond georganiseerd. Deze avond wordt samen met de schoolraad georganiseerd.
 
Maandbrief
Elke maand mailt de leerkracht u de bijzon­derheden van de maand die is gepasseerd. De zaken die belangrijk zijn voor de maand daaropvolgend, worden dan ook aangegeven.
 
Schoolinfo: ‘t Zaaigoed
Als school willen we ook één keer in de maand een Zaaigoed uitbrengen voor de ouders. U krijgt dan van het management en andere geledingen binnen de school de infor­matie over lopende zaken.