previous arrow
next arrow
Slider

Bijbelgetrouw onderwijs

 

Op De Zaaier willen we kinderen iets laten zien van de liefde van onze hemelse Vader voor ons. Hij wijst ons de weg, heeft onvoorwaardelijk lief en door zijn lijden en sterven mogen wij leven. We hebben een opgestane Heer!
 
Op de Zaaier werken we vanuit een open houding. We geven onderwijs in een veilige omgeving, waar de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau, hun door God gegeven.

 
Uitgangspunten
Op school hebben we de volgende uitgangspunten gekozen: God heeft ons geschapen. Door de zondeval is de relatie met God ver­stoord. Daarom gaf Hij zijn Zoon voor de verlossing van onze zonden. De liefde van God voor ons bepaalt onze houding naar elkaar. Ieder mens is een uniek schepsel van God met gaven en talenten. Iedereen zal zich op eigen wijze moeten verantwoorden tegenover God. Een kind is in zijn ontwikkeling afhankelijk van leiding en begeleiding.
 
Klimaat
De school is de plaats waar de kinderen dagelijks leven, spelen en werken. De schoolomgeving moet veilig zijn en plezierig. De kinderen mogen zich er thuis voelen. Ze hebben respect en begrip voor elkaar, ook al zijn ze onderling verschillend.
 
We hebben allemaal onze gaven van God gekregen en de school is ervoor om die gaven te ontwikkelen, ieder zijn of haar gave, om daarmee God te eren. Dat betekent dat wij samen zullen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van die gaven en dat wij willen aansluiten bij de talenten van de kinderen. Dat vraagt zorgvuldige inzet van leerkrachten met kennis van en zorg voor ieder kind.
 
Wij willen kinderen leren evenwichtig en in goede harmonie met elkaar om te gaan. Verantwoordelijkheid en respect in de omgang zijn belangrijk. De leerkrachten ondersteunen dit proces, begeleiden het en corrigeren waar nodig.
 
Om dat klimaat te voeden: