previous arrow
next arrow
Slider

Ouderbetrokkenheid

Goed contact tussen ouders en het team van de Zaaier stellen wij zeer op prijs. Wij willen dan ook een school zijn waar ouders terecht kunnen met hun vragen en opmerkingen. De ouders hebben in het verleden een vereniging opgericht om een gereformeerde school te kunnen starten. Op deze manier wilden ze uiting geven aan de belofte bij de doop afgelegd. Ook voor de ouders die tegenwoordig hun kinderen naar onze school laten gaan, gaat dit op. Ouders willen Bijbelgetrouw onderwijs voor hun kinderen omdat ze Gods Woord een centrale plaats willen geven in hun eigen leven en dat van de kinderen. Als school hechten wij grote waarde aan de overeenkomst tussen de opvoeding thuis en op school. Ze liggen in elkaars verlengde. Leerkrachten en ouders hebben verschillende taken, maar beiden willen we een goede opvoeding en goed onderwijs voor het kind. Een goede band tussen de ouders en de school is daarom heel wezenlijk. De school vindt het daarom belangrijk om regelmatig contact te hebben met de ouders.

‘Presenteer uw kind’ gesprekken
Aan het begin van het schooljaar worden er op school‘Presenteer uw kind’ gesprekken gevoerd, waarbij we aan de ouders vragen om hun kind te ‘presenteren’ aan de leerkrachten. Op deze manier krijgen we een goed beeld van wat ieder kind nodig heeft. Dit helpt ons om tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van ieder kind.

Oudermorgens
In een aantal maanden in het jaar wordt er een oudermorgen gehouden. Iedere ouder is dan welkom om in de klas van het kind te komen kijken. De oudermorgens duren van 8.30 uur tot 10.15 uur. Het is de bedoeling dat u één keer bij uw kind in de groep komt kijken. Vooraf wordt u via ’t Zaaigoed geïnformeerd over de oudermorgen. Er hangen dan intekenlijsten bij de klassen, waar u uw naam op in kunt vullen.