banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Aanmelden

Wat fijn dat u interesse heeft in De Zaaier en uw kind wilt aanmelden. Via deze weg zet u de aanmelding in gang. Dit is niet de inschrijving van uw kind, maar een vooraanmelding. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld, nemen we contact met u op voor een oriënterend gesprek (wanneer het om uw eerste kennismaking met de school gaat). Mochten we al kennis hebben gemaakt, dan hoort u uiteraard ook van ons.

De Wet op Passend Onderwijs vraagt om een bepaald proces bij het aanmelden van uw kind. Door het invullen van dit vooraanmeldingsformulier geeft u aan dat u van plan bent om uw kind bij ons op school aan te melden. Dit vooraanmeldingsformulier dient u minimaal 3 maanden voor de 4de verjaardag van uw kind in te leveren op school.

  Geslacht:

  Heeft u op dit moment al andere kinderen op De Zaaier zitten? *
  Indien ja, vul in welke bij 'Anders:'?
  NeeAnders:

  Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal? *
  Indien ja, vul in welke bij 'Anders:'?
  NeeAnders:

  Volgt uw kind het VVE-programma gedurende 4 dagdelen per week? *
  Indien ja, reden van het volgen van dit programma invullen bij 'Anders:'?
  NeeAnders:

  Zijn er bijzonderheden te melden over de ontwikkeling van uw kind? *
  U kunt hierbij denken aan spraak- en of taalproblemen, gehoorproblemen, motorische problemen, gedragsproblemen, enz. Invullen bij 'Anders:'.
  NeeAnders:

  Is er een advies voor onderzoek gegeven of heeft er reeds een onderzoek plaats gevonden door huisarts, kinderarts of specialist? *
  Indien ja, graag kort toelichten bij 'Anders:'.
  NeeAnders: