banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Formulier werkt niet!

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),
 
We zijn erachter gekomen dat het onderstaande formulier van de vooraanmelding al een periode niet werkt en daardoor deze aanmeldingen niet binnenkomen in onze mailbox. Dit heeft te maken met onze overgang naar MS365. Er wordt hard aan gewerkt om dit probleem snel op te lossen. Excuses voor het ongemak!
Wij willen u daarom vragen uw aanmelding/interesse voor onze school kenbaar te maken door een mailtje te sturen naar directie.dezaaier@florion.nl.
 
Met hartelijke groet, 
namens het team van de Zaaier
 
Tim Hoogendoorn (Directeur)

Aanmelden

Wat fijn dat u interesse heeft in De Zaaier en uw kind wilt aanmelden. Via deze weg zet u de aanmelding in gang. Dit is niet de inschrijving van uw kind, maar een vooraanmelding. Wanneer u dit formulier heeft ingevuld, nemen we contact met u op voor een oriënterend gesprek (wanneer het om uw eerste kennismaking met de school gaat). Mochten we al kennis hebben gemaakt, dan hoort u uiteraard ook van ons.

De Wet op Passend Onderwijs vraagt om een bepaald proces bij het aanmelden van uw kind. Door het invullen van dit vooraanmeldingsformulier geeft u aan dat u van plan bent om uw kind bij ons op school aan te melden. Dit vooraanmeldingsformulier dient u minimaal 3 maanden voor de 4de verjaardag van uw kind in te leveren op school.

  Geslacht:

  Heeft u op dit moment al andere kinderen op De Zaaier zitten? *
  Indien ja, vul in welke bij 'Anders:'?
  NeeAnders:

  Bezoekt uw kind een peuterspeelzaal? *
  Indien ja, vul in welke bij 'Anders:'?
  NeeAnders:

  Volgt uw kind het VVE-programma gedurende 4 dagdelen per week? *
  Indien ja, reden van het volgen van dit programma invullen bij 'Anders:'?
  NeeAnders:

  Zijn er bijzonderheden te melden over de ontwikkeling van uw kind? *
  U kunt hierbij denken aan spraak- en of taalproblemen, gehoorproblemen, motorische problemen, gedragsproblemen, enz. Invullen bij 'Anders:'.
  NeeAnders:

  Is er een advies voor onderzoek gegeven of heeft er reeds een onderzoek plaats gevonden door huisarts, kinderarts of specialist? *
  Indien ja, graag kort toelichten bij 'Anders:'.
  NeeAnders: