banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

Aanbod en organisatie van het onderwijs

Uw kind komt naar school om te leren, om zich te mogen ontwikkelen. Een aantal vakken zijn verplicht en hier heeft de overheid kerndoelen voor opgesteld. U kunt dan denken aan de basisvakken Nederlandse taal (mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven, begrippenlijst en taalverzorging), rekenen-wiskunde (getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, en verbanden), en sinds kort ook burgerschap. Daarnaast mag u bijvoorbeeld ook denken aan bewegingsonderwijs en wereldoriëntatie. 

Bloeiwijsmodel 
In de ochtend organiseren we het onderwijs middels een circuitmodel, wij noemen dat op De Zaaier Het Bloeiwijsmodel. In dat model is de ochtend verdeeld in verschillende rondes. In die rondes krijgen kinderen afwisselend klassikale instructie en rondes waarin zelfstandig wordt gewerkt. Binnen dit model wordt er een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid en het eigenaarschap van de leerlingen. Zo leren ze door de jaren heen stapsgewijs eigen keuzes te maken, weten-ze-wat-ze-moeten-doen als ze-niet-weten-wat-ze-moeten-doen, leren ze zelf plannen en elkaar te helpen. Het Bloeiwijs model zorgt ervoor dat kinderen de ruimte voor deze ontwikkeling hebben en helpt de leerkrachten instructie op maat te geven, wanneer een kind dat nodig heeft. 

Thematisch werken 
Een kind leert het meeste door nieuwsgierig te zijn. Dan komen er ideeën en plannen over wat je kunt uitzoeken, onderzoeken, ontdekken, proberen, doen. Daarom vinden we het belangrijk dat de kinderen lessen krijgen waarin ze bijvoorbeeld alleen of samen problemen oplossen, plannen bedenken, onderzoekjes doen of ideeën laten zien in het schrijven van verhalen of in hoe ze rekenopdrachten oplossen. 

In de onderbouw (met name de kleutergroepen) sluit de doelstelling van thematisch werken naadloos aan bij de doelstellingen van leren, door aan te sluiten bij de belevingswereld. We zien thematisch werken als waardevolle aanvulling op ons onderwijs. In de onderbouw (groep 1 – 3) wordt daarom gewerkt met thema’s van 4 tot 6 weken waarin het thema het kader is waarbinnen leeractiviteiten worden opgezet zodat ze betekenisvol zijn. 
Vanaf groep 4 hebben we in plaats van de traditionele vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs) gekozen voor thematisch werken met een geïntegreerde aanpak. Hiervoor gebruiken wij de methode “VierKeerWijzer”. 

Vorming 
Vorming is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een kind. Je kunt niet niet gevormd worden. Als christelijke school vinden wij in die vorming de christelijke vorming een heel belangrijk aandachts- en uitgangspunt. Als team en leerkracht van de kinderen hebben we daarin een belangrijke rol en willen we kinderen daarom leren wie God is en voor hen wil zijn. Daarom besteden we hier iedere dag aandacht aan. Dat gebeurt onder andere door het vertellen van Bijbelverhalen, het zingen van christelijke liederen en gesprekken rondom christelijke thema’s. In de hogere groepen krijgen kinderen huiswerk mee waarin ze zich verder verdiepen in de bijbel en thema’s nader verkennen. 

Natuurlijk grijpen we daar waar het kan de mogelijkheid aan om de verwondering van wie God is te ervaren. Dat ervaren we in de natuur en wereld om ons heen. Er is zoveel moois in het dagelijkse waarin God zich laat zien! 

In onze informatiegids is nog meer informatie te vinden over onze vakgebieden.