banner
school-7
school-5
school-4
school-3
school-1
previous arrow
next arrow

WELKOM!

Welkom op de website van Gereformeerde basisschool de Zaaier! Vanuit ons schoolgebouw aan de Dorpsweg en onze dependance aan het Uilennest 10 verzorgen we bijbelgetrouw en talentgericht onderwijs aan ongeveer 300 leerlingen uit Hattem. Op deze website vertellen wij u graag meer over onze school. Heeft u verder nog vragen neem dan gerust contact met ons op. 

Wie zijn wij? Waar staan we voor? 

De Zaaier is een christelijk basisschool die op weg is naar een christelijk kindcentrum voor kinderen van 3 t/m 12 jaar waarin we opvang en onderwijs bieden. Het verhaal van de Zaaier is een Bijbelse vertelling. Jezus wil de mensen vertellen dat God het geloof uitzaait in de harten van alle mensen. Een prachtige vergelijking van toen die ook nu nog van betekenis is voor ons. In dit geloof ligt dan ook de kern van onze visie en missie: 

Samen zijn wij op weg naar groei en bloei van elk kind.  
Vanuit Jezus’ voorbeeld. Zodat het kind zich geliefd voelt.  

Kernwaarden geven richting aan ons gedrag, beschrijven de gewenste situatie daarin en maken duidelijk wat we van elkaar willen verwachten. Ze vormen daarmee de ingrediënten van onze schoolontwikkeling. Daarom zetten we de komende jaren in op deze drie kernwaarden: 

Onze school staat open voor alle ouders die bewust kiezen voor Bijbelgetrouw onderwijs. Wat ons samenbindt is de liefde voor Jezus Christus en het verlangen om zijn boodschap en opdracht aan ons in praktijk te brengen in het gezin en op school (en daarbuiten!). 
 
Het team van De Zaaier 

GBS de Zaaier is onderdeel van Florion