GBS De Zaaier

358Accretio

Onze school is een gereformeerde basisschool. De school gaat uit van de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs (VGPO) Accre­tio. VGPO Accretio is per 1 januari 2007 ontstaan door een fusie tussen VGPO IJsselronde, GSV Flevo-IJssel en VGPO Oost-Nederland (Het Speelwerk). Deze naam - dit Latijnse woord betekent ‘groei’ of ‘ontwikkeling’ - is gekozen omdat het uitdrukt wat we voor de toekomst voor ogen hebben: het verder uitbouwen van mogelijkheden en vormen om het onderwijs aan onze kinderen nog beter en professioneler inhoud te geven. Onderwijs dat een bijdrage levert aan groei en ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Groei en ontwikkeling in de omgang met anderen en bovenal groei en ontwikkeling als kind van God.
 
Bij VGPO Accretio horen de volgende scholen:
De Helmstok (Lelystad)                     
De Schakel (Dronten)
De Planthof (Emmeloord)                           
De Vuurbaak (Urk)
De Mirt (Kampen)                    
Het Speelwerk (Zwolle)
De Schatgraver (Zwolle-Zuid)             
De Sprankel (Zwolle-Stadshagen)
Smaragd en Aquamarijn (Zwolle-Noord)
Kristal (Heerde)
De Klepperbelt (Wezep)                     
De Wegwijzer (’t Harde)
De Zaaier (Hattem)                           
De Uitleg (Dalfsen)
 
De gereformeerde scholen in Nederland zijn een eigen, door de overheid, erkende richting. Onze scholen zijn ontstaan doordat ouders van de Gereformeerde kerken (vrijgemaakt) inhoud wilden geven aan de belofte bij de doop van hun kinderen afgelegd. In de statuten van de vereniging is vastgelegd dat ouders lid van de schoolvereniging kunnen worden wanneer ze lid zijn van de Gereformeerd Kerk (vrijgemaakt) of de Christelijke Gereformeerde Kerk. Ook is daarin vastgelegd dat het personeel ook lid moet zijn van één van deze twee kerken. Per 1 augustus 2011 is het leden- en benoemings­beleid van VGPO Accretio verbreed. Het bestuur van VGPO Accretio heeft hiertoe besloten na ledenraadraadpleging en na instemming van de GMR. Vanaf bovengenoemde datum kunnen, naast personen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en Christelijk Gereformeerde Kerken, nu ook personen uit de Nederlands Gereformeerde Kerken lid van de verenig­ing Accretio of werknemer op één van onze scholen worden. Deze verbreding geldt ook voor leden van de kerken die in de laatste jaren zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en die de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) van Hoogeveen van 1969/’70 als de hunne erken­nen, kortgenoemd leden van kerken die zijn voortgekomen uit de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt).
 
De basis van het toelatingsbeleid is gelegen in het aanvaarden van de Bijbel en de drie formulieren van eenheid, zoals dat geleerd wordt in de bovengenoemde kerken. Vanuit deze basis werkt de identiteit op onze gereformeerde scholen door in het dagelijkse werk van leerkrachten met de kinderen. Of het nu gaat over opvoeding, wereldgeschiedenis, Bijbels onderwijs, aardrijkskunde, onze heden-daagse maatschappij, het omgaan met elkaar/je naaste, het je veilig voelen op school of het wederzijds respect voor elkaar, de identiteit geeft kleur aan het werk binnen onze scholen. De school wil zo ook een volwaardig verlengstuk zijn van de (geloofs-) opvoeding thuis.
 
Om bescherming te bieden aan de grondslag en identiteit van onze scholen vragen we u bij het aanmelden van uw kind, de gereformeerde leer te onderschrijven en te respecteren. Voor de meeste gezinnen uit de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt), de Christelijke Gereformeerde Kerk en Nederlands Gereformeerde Kerk is dat zo. Natuurlijk bent u ook welkom als u niet van deze kerken lid bent maar wel bewust kiest voor Bijbelgetrouw onderwijs en de grondslag en identiteit van de school kunt onderschrijven en respecteren.