GBS De Zaaier

358

Kiezen voor De Zaaier is kiezen voor...

Bijbelgetrouw onderwijs
Het Circuitmodel - Bloeiwijs
Aansluitend onderwijs - Lezen en Schrijven
Zorg en uitdaging
Een veilige school
Samen optrekken

Bijbelgetrouw onderwijs

Op De Zaaier willen we kinderen iets laten zien van de liefde van onze hemelse Vader voor ons. Hij wijst ons de weg, heeft onvoorwaardelijk lief en door zijn lijden en sterven mogen wij leven. We hebben een opgestane Heer!

Op de Zaaier werken we vanuit een open houding. We geven onderwijs in een veilige omgeving, waar de kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen, ieder op zijn eigen niveau, hun door God gegeven.
 
-Een open houding: We zijn echt geïnteres­seerd in het kind. We stellen ons open voor de belevingswereld van het kind. Zo kan het tot leren komen.
-Een veilige omgeving: Kinderen voelen zich veilig. Ze worden gewaardeerd en geaccepteerd zoals ze zijn. Zonder veiligheid is leren bijna niet mogelijk.
-Ontwikkeling van talenten: Kinderen hebben veel ontwikkelmogelijkheden. Op de Zaaier willen we die gaven en talenten tot bloei laten komen.
-Eigen niveau: Het onderwijs moet aansluiten bij het ontwikkelniveau van het kind. We passen het onderwijs aan naar het niveau van het kind.
-Door God gegeven: Onze zekerheid ligt in onze afhankelijkheid van onze Schepper: God, die we Vader mogen noemen.
 
Uitgangspunten
Op school hebben we de volgende uitgangspunten gekozen: God heeft ons geschapen. Door de zondeval is de relatie met God ver­stoord. Daarom gaf Hij zijn Zoon voor de verlossing van onze zonden. De liefde van God voor ons bepaalt onze houding naar elkaar. Ieder mens is een uniek schepsel van God met gaven en talenten. Iedereen zal zich op eigen wijze moeten verantwoorden tegenover God. Een kind is in zijn ontwikkeling afhankelijk van leiding en begeleiding.
 
Klimaat
De school is de plaats waar de kinderen dagelijks leven, spelen en werken. De schoolomgeving moet veilig zijn en plezierig. De kinderen mogen zich er thuis voelen. Ze hebben respect en begrip voor elkaar, ook al zijn ze onderling verschillend.
 
We hebben allemaal onze gaven van God gekregen en de school is ervoor om die gaven te ontwikkelen, ieder zijn of haar gave, om daarmee God te eren. Dat betekent dat wij samen zullen werken aan het ontdekken en ontwikkelen van die gaven en dat wij willen aansluiten bij de talenten van de kinderen. Dat vraagt zorgvuldige inzet van leerkrachten met kennis van en zorg voor ieder kind.
 
Wij willen kinderen leren evenwichtig en in goede harmonie met elkaar om te gaan. Verantwoordelijkheid en respect in de omgang zijn belangrijk. De leerkrachten ondersteunen dit proces, begeleiden het en corrigeren waar nodig.
 
Om dat klimaat te voeden:
-Vragen we God om hulp voor alles wat we op school doen.
-Houden we dagopeningen, waarin meegeleefd kan worden met bijzondere gebeurtenissen van familieleden, bekenden en andere mensen rond de school.
-Besteden we aandacht aan de christelijke feestdagen en vieringen.
-Besteden we aandacht aan de triangel-gedachte kerk-school-gezin.
-Hebben we veel aandacht voor zorgverbreding.