GBS De Zaaier

358

CKO de Herberg

Christelijke Kinderopvang Organisatie (CKO) de Herberg biedt christelijke, kleinschalige kinderopvang en buitenschoolse opvang, waar kinderen in een fijne huiselijke omgeving worden opgevangen. Wij bieden een veilige, herkenbare plek waar kinderen zich geliefd en gekend weten.
Kenmerkend voor De Herberg is een kindgerichte en persoonlijke benadering. We geloven dat elk kind uniek is en dat er aandacht moet zijn voor de eigenheid van elk kind.

Hoe wij de opvang vorm geven wordt bepaald vanuit een christelijke visie op kinderen en kinderopvang. In deze visie gaan we uit van de volgende vier basisprincipes:
*             Elk kind is waardevol
*             Elk kind is uniek
*             Elk kind heeft talenten
*             Elk kind heeft een veilige omgeving nodig om zich te ontwikkelen

Belangrijke christelijke leefregels die we nastreven op het kindercentrum zijn:

* we gaan liefdevol met onszelf, de ander en de omgeving om vanuit de overtuiging dat we allemaal waardevol zijn omdat we allemaal door God gemaakt en geliefd zijn.

* we zijn mild naar onszelf en de ander, we veroordelen elkaar niet, maar willen het beste in de ander zien en eventuele conflicten oplossen.

* we mogen ontdekken welke talenten we van God hebben gekregen, we stimuleren elkaar daarbij en vullen elkaar daarin aan.

* we zijn niet alleen op onszelf gericht maar denken na hoe we wat kunnen betekenen voor anderen en hoe we goed en duurzaam met onze omgeving en de natuur om kunnen gaan.

CKO De Herberg wil alle kinderen, onafhankelijk welke geloofs- of culturele achtergrond, opvang bieden waarin Gods liefde en leefregels centraal staan.

Meer informatie / contact:
Website:             www.christelijkekinderopvang.nl
E-mail:                 info@christelijkekinderopvang.nl