GBS De Zaaier

358

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

In de christelijk gereformeerde basisschool De Zaaier wordt de buiten schoolse opvang verzorgd door Christelijke Kinderopvang Organisatie (CKO) de Herberg.
Op maandag, dinsdag en donderdag wordt er na schooltijd opvang aangeboden in het BSO-lokaal/lokaal van de instroomgroep aan kinderen van 4 tot en met 12 jaar.

Onze buitenschoolse opvang is uitdagend en tegelijkertijd huiselijk. We willen dat kinderen plezier hebben en zich emotioneel veilig voelen. We ondersteunen hen hierin door hen verschillende activiteiten aan te reiken. Ook bieden we ze rust door structuur en hoekjes te creëren in de ruimtes.

Op dit moment zijn wij op woensdag en vrijdag dicht. Bij voldoende aanmeldingen (minimaal 5) openen wij onze deuren ook op deze dagen.

Je kunt uiteraard ook vrijblijvend komen kijken of contact met ons opnemen.

Locatiemanager:         Machteld van den Berg
Telefoon:                   06 - 19022803 (Bereikbaar op ma/di en do van 9 uur tot 17 uur)
Telefoon v.d. BSO:      06 - 166668512 (Bereikbaar op ma/di en do van 14:40 tot 18:30)
E-mail:                       dezaaier@christelijkekinderopvang.nl

Aanvullende informatie / formulieren:
*          Hoe ziet een dag op de BSO eruit
*          Het pedagogisch beleid van BSO De Zaaier
*          Inschrijfformulier BSO
*          Tarievenlijst 2016
*          Inspectierapport BSO De Zaaier


Klik hier voor de website van CKO De Herberg, waar u ook door kunt klikken naar de locatie Hattem.