GBS De Zaaier

358
Start Voorschoolse Opvang!
 
De VSO (voorschoolse opvang) is vanaf 1 februari 2018gestart met een pilot om te kijken of er voldoende animo voor is.
 
Wat is VSO? VSO is voorschoolse opvang. Uw kind wordt dan opschool opgevangen van 07:30 tot 08:30 uur. Er kan rustig binnengespeeld, geknutseld en getekend worden. Ook voorlezen is een populaire activiteit 's ochtends. We kunnen binnen blijven in het lokaal van de VSO & BSO of lekker op het schoolplein spelen. Om 8.30 uur wordt uwkind naar de klas gebracht. Als het oud genoeg is, mag het zelf naar de klas gaan.


Jildes is de vaste pedagogische medewerker die de VSO draait.


U kunt zich inschrijven via het volgende formulier: Inschrijfformulier opvang.
 
Klik hier voor dewebsite van CKO De Herberg, waar u ook door kunt klikken naar de locatieHattem.


‚Äčimage