GBS De Zaaier

358

Tussen SchoolseOpvang (TSO)

Samen met de leerkrachten van GBS De Zaaier verzorgt CKO De Herberg de tussenschoolse opvang. De school heeft sinds september 2017 het continuroosteringevoerd waardoor alle kinderen nu automatisch overblijven. 
De groepen 1a (Kikkers), 1b (Konijnen) en 2 (Beren) zullen onder begeleidingvan een TSO-vrijwilliger - dit zijn meestal ouders van kinderen die op DeZaaier zitten - gaan eten. 
De groepen 3 en hoger zullen op school overblijven en eten met hun eigendocent.

Naast dat we met elkaar eten zullen we ook met elkaar bidden, zingen en/oflezen uit de bijbel. Het buiten spelen gebeurt onder leiding van de docent.
Vanuit de Herbergzal TSO-coördinator Annelies van Loo - Assink zorg dragen voor de planning, eventuele trainingen en de borging van de kwaliteit.

TSO-vrijwilligers:
Ouders die mee helpen ontvangen per keer dat ze overblijven een vrijwilligersvergoeding van € 5,00. Op de dag dat ouders als TSO-vrijwilliger overblijven mogen de eigenkinderen meekomen, ook als ze nog niet op school zitten. Versterking van hetteam is wenselijk! Onder dit bericht vind je het opgaveformulier voorTSO-medewerker.

Formulieren: OpgaveformulierTSO-medewerker

Locatie:                 GBS De Zaaier, Dorpsweg 117
TSO-coördinator:    Annelies van Loo – Assink
E-mail:                   (dezaaier (at) christelijkekinderopvang (dot) nl)
Telefoon:                06-26795628
                              (Telefonischbereikbaar op maan-, dins-, donder- en vrijdag van 09:00u tot 13:00u)
Website:                www.christelijkekinderopvang.nl