GBS De Zaaier

358


Tussen Schoolse Opvang (TSO)
 

Tussen Schoolse Opvang (TSO) schooljaar 2017-2018
 
In het nieuwe schooljaar blijft CKO De Herberg de TSO verzorgen, echter in een andere vorm. Dit heeft te maken met het continurooster.
De groepen 3 en hoger zullen op school overblijven en eten met hun eigen docent.
De groepen 1a, 1b en 2 zullen onder begeleiding van een TSO-vrijwilliger (dit zijn meestal ouders van kinderen die op De Zaaier zitten) gaan eten. 
Naast dat we met elkaar eten zullen we ook met elkaar bidden, zingen en/of lezen uit de bijbel. Het buiten spelen gebeurt onder leiding van de docent.
Vanuit de Herberg zal TSO-coördinator Annelies van Loo - Assink zorg dragen voor de planning, eventuele trainingen en de borging van de kwaliteit.
 
Je hoeft je niet aan te melden voor dit schooljaar, want alle kinderen blijven automatisch over met het continurooster.
 
TSO-vrijwilligers:
Ouders die meehelpen ontvangen per keer dat ze overblijven een vrijwilligersvergoeding van € 5,00. Op de dag dat ouders als TSO-vrijwilliger overblijven mogen de eigen kinderen meekomen, ook als ze nog niet op school zitten. Versterking van het team is wenselijk! Scrol naar beneden voor het opgaveformulier TSO-medewerker.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CKO de Herberg verzorgt op basisschool De Zaaier de tussenschoolse opvang (TSO) vanaf schooljaar 2016-2017. Het doel van de TSO georganiseerd door De Herberg is: Kinderen een onbezorgde tijd bieden, waarin ze rustig kunnen eten en drinken en op ontspannen manier kunnen (samen)zijn.

In kleine groepen met je eigen klas en/of leeftijdsgenoten wordt er gegeten onder leiding van een TSO-medewerker. Dit zijn vrijwilligers (meestal ouders van kinderen die op De Zaaier zitten). Naast dat we met elkaar eten zullen we ook met elkaar bidden en lezen uit de bijbel. Na het eten kunnen de kinderen spelen op het plein. Bij slecht weer spelen we binnen.

De TSO-coördinator Annelies Assink draagt zorg voor de planning, training, borging kwaliteit en springt in bij mogelijke escalaties. Tevens is zij boventallig aanwezig om de vrijwilligers te begeleiden en te ondersteunen.

Aanmelden:
Je kunt je kind aanmelden door het invullen van het inschrijfformulier. Dit formulier is te verkrijgen op de volgende manieren:
            *          Onder aan deze pagina bij formulieren
            *          Te verkrijgen via Annelies Assink (TSO-coördinator)
            *          Daarnaast is het formulier ook bij de BSO op te halen
Op basis van de aanmelding wordt een contract tussen de ouder en De Herberg afgesloten.
De verschillende contractvormen vind je terug in de algemene voorwaarden.
 
TSO-medewerker:
Ouders die meehelpen ontvangen per keer dat ze overblijven een vrijwilligersvergoeding van € 6,50. Op de dag dat ouders als TSO-medewerker overblijven mogen de eigen kinderen gratis overblijven. Buiten deze dagen betaalt de TSO-medewerker het bedrag volgens contract.

Lijkt het je leuk om ons team te versterken? Vul dan het opgaveformulier in of spreek ons persoonlijk aan op school en er wordt zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Formulieren:      Inschrijfformulier TSO schooljaar 2016-2017
                       Algemene voorwaarden

                       Opgaveformulier TSO-medewerker

Locatie:            GBS De Zaaier, Dorpsweg 117
                       TSO-coördinator: Annelies Assink
                       Email: dezaaier@christelijkekinderopvang.nl
                       Tel: 06-26795628
                       Telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 uur tot 13:00 uur. 

                       Website: www.christelijkekinderopvang.nl